Medlemsblad

Som medlem får du tilsendt medlemsbladet Småfisker'n.
Bladet fokuserer på fagstoff og informativt innhold til deg som medlem i NFSF.
Her vil du også finne informative og relevante annonser.

Småfisker'n 21-1

Småfiskern'n 22-1

Småfiskern'n 23-1

Småfiskern'n 2-21

Småfiskern'n 2-22

Småfiskern'n 2-23