Hvem er vi?

Småfisker'n er en upolitisk interesseorganisasjon for alle som bruker kyst og sjø til fritidsaktivitet, matauk, sports og rekreasjonsfiske. Vi er en landsdekkende organisisjon med avdelinger langs vår langstrakte kyst fra sør til nord.

 

Tilsluttet Norges Fritids-og Småfiskerforbund

 

 

N F S F arbeider for:

  • Ivareta kystbefolkningens rettigheter til å høste fra havet.
  • Renere sjø
  • Bevare sjøens ressurser og rekreasjonsområder
  • Innføring av verneområder, for å bedre oppvekstvilkårene for fisk og skalldyr.
  • Fornuftig jakt på sel, skarv og ærfugl
  • Sosial hygge for medlemmene

Medlemskap

NSFS setter alltid pris på nye og engasjerte medlemmer. 

Som medlem i Norges Fritids-og Småfiskerforbunds har du følgende fordeler:

Et aktivt høringsorgan som overfor myndighetene taler din sak.
Jurisdisk rådgivning.
At du gjennom lokalforeningen treffer sjøens folk med de samme interesser som deg.
At du får anledning til å delta på sosiale tiltak som:
Fiskekonkurranser, medlemsmøter, kurs og sosiale sammenkomster.
At du mottar forbundsbladet "Småfisker'n" helt gratis.

Bli medlem!