Bli medlem

Som medlem i Norges Fritids og Småfiskerforbund  får du tilsendt
informasjon fra nærmeste lokallag.
Som medlem mottar du medlemsbladet «Småfisker`n»
2 ganger pr år.

Dersom du har et spesielt ønske om lokallagstilknytning, annet enn det som er geografisk nærmest, så kan du angi dette i eposten til oss.

Embed SmartOrg portal