Sjøen er for alle!

Småfisker'n er en upolitisk interesseorganisasjon for alle som bruker kyst og sjø til fritidsaktivitet, matauk, sports og rekreasjonsfiske. Vi er en landsdekkende organisisjon med avdelinger langs vår langstrakte kyst fra sør til nord.

Tilsluttet Norges Fritids-og Småfiskerforbund

Formål: Ivareta kystbefolkningens rettigheter til å høste fra havet.

Nyheter

Her kan du lese siste nytt om fiske og fangst

Våre ansatte

Ikon - mann

Lars Kongsvik

Forbundsformann

Ikon - kvinne

Lars Kongsvik

Redaktør

Ikon - mann

Øyvind Jørgensen

Web ansvarlig