Nytt vern i Tvedestrandsfjorden

Fullt vern avsluttes - vern av hummer fortsetter

Til glede for barn og voksne blir det nå lov å fiske med stang og snøre igjen i indre del av Tvedestrandsfjorden. Hummeren skal derimot få lov å leve i fred. Fjorden er en såkalt terskelfjord, og vannutskiftingen i bunnen er dårlig. Torsken, som tidligere hadde en kraftig stamme i fjorden, sliter nå med varmt sommervann i toppen og oksygenfattig vann i bunnen. Dermed blir det vanskelig å finne en dybde med nok oksygen og med kjølig nok vann. Ti år med vern har ikke medført noen særlig økning i torskebestanden. Om det hadde stått enda dårligere til uten vern er vanskelig å vite, men når fisket igjen blir lov, då får vi gjerne fasiten på det spørsmålet.

0
Feed

Skriv en kommentar