Bevar Raet - pilotprosjekt på Sørlandet

Mål for prosjektet
Legge til rette for at de de marine økosystemene i Raet nasjonalpark kan gjenoppbygges til et robust nivå. Dette krever kartlegging og kunnskap, både om hvordan de marine økosystemene virker i samspill, hvordan områdene brukes i dag, og hvilke endringer som gir effekt. Det krever også at Raet nasjonalpark vurderes i sin helhet, i tillegg til at de omkringliggende sjøområdene sees sammenheng med arealene i nasjonalparken.
Gjennomføre prosjektet på en måte som gir en balanse mellom brukerinteresser og økt vern slik at brukerne er med på laget og vernet faktisk fungerer godt over tid.

Småfisker'n mener:
Alle havområder, inklusive nasjonalparkene, forvaltes av Nærings og fiskeridepartementet. For at vern skal fungere må de viktigste brukergruppene være med å utforme eventuelle tiltak. Tiltak må basere seg på fakta og forskning, og eventuelle vernetiltak som innføres som pilotprosjekt i Nasjonalparken må følge av tilstrekkelige midler til forskning på om vernet virker etter hensikten.

0
Feed

Skriv en kommentar