Medlemsbladet Småfiskern
 

23.06.2013
Ingen umiddelbar bedring i sikte for villaksen.
Overlevelsen til villaksen må forventes å forbli lav de kommende årene, ifølge Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).
Les hele saken her

Anbefaler risikovurdering av lakselus
En ny modell vil snart gjøre det mulig å vurdere risikoen for at vill laks blir infisert av lakselus i utvalgte områder langs kysten av Norge. Inntil videre bør data fra en årlig risikovurdering brukes i arbeidet med vannforskriften.
Les hele saken her

Oppdatert informasjon om laksefisk på nett
Hvordan står det til med laks, sjøørret eller sjørøye i ditt nærmeste vassdrag? Du kan klikke deg til svaret i en oppdatert utgave av Lakseregisteret.
Les hele saken her


21.06.2013
Regjeringen har i dag 21. juni 2013 vernet Framvaren i Farsund kommune som marint verneområde. Framvaren er en unik og internasjonalt viktig terskefjord med helt spesiell vannkjemi.
Les mer på Fylkesmannens nettsider.


03.01.2013
Ber fritidsfiskere melde fra om redskapstap
Fiskeridirektoratet ønsker å vite mer om hvor mye redskap som blir mistet i fritidsfisket og oppretter et meldesystem for tapte redskaper.
For meldeskjema, følg denne linken.
http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/aktuelt/2012/1112/ber-fritidsfiskere-melde-fra-om-redskapstap


21.12.2012
NY FORSKRIFT FOR FRITIDSFISKET ETTER TORSK. NÅ 2000 KG NORD FOR 62.

Økt kvantumsgrense av torsk i fritidsfisket nord for 62°N og krav om fartøyregistrering.


Kvantumsgrensen for omsetning i fritidsfisket etter torsk nord for 62°N økes fra 1000 til 2000 kg rund vekt per kalenderår. Samtidig stilles det krav om at fartøy som leverer torsk for omsetning skal være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene, slik at det fremkommer på sluttseddel hvilket fartøy som er benyttet. Dette gjelder også sør for 62°N, hvor kvantumsgrensen på 1000 kg videreføres. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger.html?id=276


08.05.2011
Sentralstyret har i samtaler med myndighetene påklaget beslutningen om å redusere fritidsfiskerne til å kunne levere torsk fra 2000 kg til 1000 kg. Samtidig ble det også påpekt en del uryddigheter i ordlyden i de siste reguleringer og muligheter til å kunne misforstå regler.


08.05.2011
Styrket lokalforening i Sunnmøre og Romsdal.

Tidligere medlemmer i lokalforeningen i Norges Kyst og  Fjordfiskarlag  har i årsmøte besluttet å melde samtlige medlemmer inn i vår lokalavdeling i Sunnmøre og Romsdal. Norges Fritids-og Småfiskerforbund ønsker alle velkommen til oss.

Ny forening i Norges Fritids-og Småfiskerforbund i Lofoten.

Onsdag 13. april var det samlet til årsmøte i tidligere Kyst og Fjordfiskarlaget Lofoten, i Leknes.
Foreningen har i de senere år ligget nede på grunn av liten aktivitet men på grunn av de siste reguleringer ble foreningen oppegående igjen. Årsmøtet besluttet også å melde seg inn i Norges Fritids-og Småfiskerforbund. Foreningen har så langt medlemmer fra Vestvågøy og Røst.
Norges Fritids-og Småfiskerforbund ønsker Lofoten Fritidsfiskarlag. Velkommen til vårt forbund.


27.06.2010
Gratulerer Kragerø!

Med ny lokalforening, med et samlet styre som har klare målsetninger for videre utvikling av foreningen.
Etter at den tidligere lokalforeningen ble borte på midten av 90 tallet så har vi etterlyst en lokalforening i dette distriktet.
Etter flere møter med medlemmer og andre interesserte så viste det seg etter hvert at det var vanskelig å finne en som ville påta seg formannsvervet. Helt til denne dagen, den 11. mars, med så mye is i fjorden at ferga måtte innstille slik at flere av medlemmene ikke kunne møte, så løste det hele seg.
Svein Ivar Thorsen ble valgt som formann, Roar Thorsen sekretær og Jens Petter Ramberg valgt som kasserer. Foreningen har så langt vervet en del medlemmer og hatt sitt første styremøte og da for vi vel si at de er i god gjenge i Småfisker`n avd. Kragerø & Omegn.

Tom Sollie


22.07.2008
Nye lokallag i NFSF - Saltdalsfjorden Fritidsfiskelag og
NFSF Avd. Nordkyn er stiftet.
Som en rykende fersk nyhet kan vi melde at det er etablert 2 nye lokallag i forbundet.
Forbundsformann Tom Sollie har vært på rundreise i Nord-Norge, og som den første
frukten av dette ble Saltdalsfjorden Fritidsfiskerlag.
I Rognan stiftet De har etablert fullt styre og er i gang med medlemstegning.
Geografisk befinner vi oss da på vel 67 grader nord, litt sør-øst for Bodø.
Foreningen dekker da hele området i fjorden og ut i Saltstraumen.

Formannen Petter Kristiansen og Kasserer Ole Henrik Vik

På Nordkyn halvøya finner vi Mehamn og Kjøllefjord
Steder som begge har anløp av Hurtigruta. Mehamn har også egen flyplass.
Nordkyn har også verdens nordligste fastlands fyr, Sletnes, og verdens nordligste fastlandspunkt 71 grader nord. I Mehamn ble lokallaget NFSF Avd. Nordkyn stiftet med fullt styre og medlemsvervingen er i full gang.

På bildet sees kjernen i styret i Nordkyn.
Fra venstre Øystein og Nina, formannen Kåre Karlstad og kasserer Tommy Vevang.

Vi ønsker de nye lokallagene velkommen inn i forbundet!

Første besøk fra forbundet.
NFSF, avd. Vefsnfjorden.
På vei til Rognan avla Tom lokallaget i Vefsnfjorden et besøk noe begge parter satte stor pris på. Det var første gang noen fra forbundsledelsen kom på besøk, og vi håper å kunne gjenta dette nå som
NFSF ekspanderer i nord-norge.

NFSF, avd. Skjervøy.
Likeså ble det avlagt et besøk hos lokallaget på Skjervøy, som er litt av en naturperle.
Med vafler, kaffe og godt humør ble det utvekslet meninger og informasjon.

NFSF,avd Sunnmøre og Romsdal med medlemsverving.
Foreningen har fotfeste i Søvik, like ved Ålesund.
Styret tar i disse daget et løft for å øke medlemsmassen med stand på den årllige Båtfestivalen i Ålesund.
Foreningen fikk også besøk av forbundsformannen og vi utvekslet ideer og fremtidige muligheter.