Medlemsbladet Småfiskern
 

Småfisker'n, for alle som er opptatt av sjø og fiske.


10.06.2022
Nytt medlemsblad nr 12 2021 er lagt ut på nettsidene våre.


19.01.2022
Nytt medlemsblad nr 1 2021 er lagt ut på nettsidene våre.17.06.2021
Nytt medlemsblad nr 2 2020 er lagt ut på nettsidene våre.09.10.2020
Ti nye fredningsområder for hummer.

Hummer
Foto: Erik Wiggo Larsen

Fiskeridirektoratet har opprettet ti nye fredningsområder for hummer. Totalt er det dermed 51 fredningsområder i Norge.
Dette kartet viser alle fredningsområdene.

Vedtaket har bare positive effekter for en sårbar hummerbestand, sier regiondirektør Siri Meling i Fiskeridirektoratet region Sør. I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer.

De ti nye fredningsområdene er Løperen og Kvernskjær i Hvaler kommune, Rauerfjorden i Fredrikstad kommune, Mossesundet i Moss kommune, Son i Vestby kommune, Mulodden i Holmestrand kommune, Karslvikodden i Tønsberg kommune, Sandefjordsfjorden i Sandefjord kommune, Skallefjorden og del av Blindleia i Lillesand kommune, Sandvigsdalsfjorden i Kristiansand kommune og Fladholmen i Sola kommune.


30.07.2020
Nytt beslag av flere hundre teiner med kannibalisert fisk.

Nylig hentet Kystvakta opp nesten 300 nye forlatte teiner med skadet og kannibalisert fisk og krabber. Det er det første store beslaget etter at røktingsplikten ble innført 1. juni. En steinbit er spist på av andre fisker og krabber etter å ha vært fanget i en teine på havbunnen i nesten ett år.

Slik så en av steinbitene fra de såkalte spøkelsesteinene ut.
Fiskens skinn regnes å være det sterkeste skinnet som finnes.

Foto:
Kystvakten Synnøve Sundby Fallmyr ,Journalist Monica White Martinsen , Journalist Lars-Bjørn Martinsen , Journalist

Kilde NRK

I mai fortalte NRK om 800 teiner som hadde ligget på havets bunn i mange måneder med skadet fisk og kannibaliserte krabber. Funnet sjokkerte, og ble omtalt som dyremishandling og uakseptabelt.

Funnet den gang ble gjort nord i Meløy kommune og var eid av det Lofot-baserte rederiet Arctic Sea Harvest. Nå har Kystvakten beslaglagt nesten 300 nye teiner fra samme rederi.

237 av dem er krabbeteiner som er funnet utenfor Fugløya i Gildeskål kommune. I tillegg har de beslaglagt rundt 40 snegleteiner i Steigen. Teinene skal ha ligget der siden i fjor høst.

Dette er det første store beslaget gjort etter den nye forskriften røktningsplikten som kom 1. juni.

Det rederiet har gjort var ikke ulovlig frem til 1. juni. Da sa Havressursloven at teiner skulle røktes med jevne mellomrom. Nå er den endret til at de skal røktes hver uke.

Krabbene spiser hverandre. Til sammen dannet teinene lenke på hele åtte kilometer.

I følge Kystvakten har dyrene ligget fanget og blitt pint over lang tid. Teinene bærer preg av å ha ligget der i lang tid.
– Vi anslår at det var 5–6 krabber i hver teine i tillegg til en del fisk, sier skipssjef Gøran Rosenvinge på Kystvaktens skip KV «Heimdal» til NRK.

Rederiet hadde i utgangspunktet fått frist til 17. august på å hente opp teinene. Men i helga var Kystvakta på tokt og hentet dem likevel. Funnet er like skremmende som det som ble hentet opp i mai. – Vi har hentet opp krabber uten klør. De har også blitt spist på av andre krabber. Mye fisk er skadet etter forsøk på å komme seg ut av teinen, sier han. En fisk er spist på av andre fisker og krabber etter å ha vært ulovlig fanget i en tein på havbunnen i nesten ett år.

Innestengt fisk
Slik så en fisk ut etter å ha vært fanget i teinen. Foto: Kystvakten

Teinene er beslaglagt i henhold til røktingsplikten i havressursloven og dyrevelferdsloven. Endringen i forskriften har gjort at Kystvakten nå har hjemmel i å hente opp forlatte teiner.

– Flere har reagert på at teinene har ligget der i nesten ett år. Røkteplikten kom 1. juni, hvorfor har dere ikke hentet opp teinene før?
– Vi skulle gjerne hentet dem før. Men Norge har en lang kyst med store områder, så det tar sin tid. Aktøren som har hensatt teinene må også være sitt ansvar bevisst sier skipssjef Gøran Rosenvinge.

– Har dere ressurser til å forvalte det nye regelverket?

– Vi har fartøy ute. Men det er en lang kyst, og vi kan ikke være overalt til enhver tid.Forholdet blir anmeldt og teinene leveres til politiet som beslag. Kystvakten har ikke vært i kontakt med redereiet. Flere hundre forlatte teiner ble funnet i sjøen utenfor Gildeksål. De er beslaglagt av Kystvakten.


29.07.2020
Nye medlemsblader er lagt ut på nettsidene våre.

Som medlem får du alltid siste nummer av bladet tilsendt. Her på nettsidene våre vil vi også legge ut de eldre utgavene av bladene. I dag har vi publisert nr 1 og 2 for 2019.

Småfiskern nr 1 2019

Småfiskern nr 2 2019

Småfisker'n nr 1 2019 Småfisker'n nr 2 2019

23.06.2019
Forbud mot torskefiske

Forbud torskefiske

Reguleringene gjelder i utgangspunktet alle, både yrkes og fritidsfiskere. Men..., reglene er utformet slik at yrkesfiskere i stor grad kan søke om dispensasjon og beholde torsk dersom de ikke driver et direktefiske etter torsk, men får den som bifangst. Det er også innført generelt garnforbud i hele området. Også her er det gjort unntak for yrkesfiskere. Dette er svært uheldig fordi det undergraver den gode hensikten som er å bygge opp igjen torskebestanden i Oslofjorden.

Tiltaket skal gjelde i 3 år. Bakrunnen for forbudet er den dramatiske situasjonen for torsken i Oslofjorden. Forbudet er omtalt i flere av artiklene i siste medlemsblad som medlemmene har fått tilsendt nå i juni.

Ønsker du å lese mer om dette må du melde deg inn i Norges Fritids og Småfiskerforbund.
Det gjør du enkelt ved å følge meyen på denne siden. Da sender vi deg dette bladet sammen med innbetalingsgiro for 2019.


23.06.2019
Nytt medlemsblad nr 2 2018 er lagt ut på nettsidene våre.


18.03.2019
Nye medlemsblader er lagt ut på nettsidene våre.

Som medlem får du alltid siste nummer av bladet tilsendt. Her på nettsidene våre vil vi også legge ut de eldre utgavene av bladene. I dag har vi publisert nr 2-2017 og nr 1-2018.

Småfiskern nr 2 2017

Småfiskern nr 1 2018

Småfisker'n nr 2 2017 Småfisker'n nr 1 2018

20.06.2018
Nye regler for bruk av garn på Skagerrak kysten.

I forbindelse med nye regler for hummerfiske i september i fjor ble det samtidig innført nye regler for bruk av garn og krabbeteiner på Skagerrak kysten. Tiltaket er innført med hensikt å for å beskytte hummer og kysttorsken i sommermånedene. Gjelder fra 1. juni i år.
Det er forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vatn enn 25 meter i f.o.m. 1. juni til 15. august. (Sitat fra nyhetsvarsel Fiskeridirektoratet)


20.06.2018
Nye regler for bruk av krabbeteiner.

Dybde begrensingen for er krabbeteiner opphevet. Det betyr at du kan sette krabbeteiner med 80 millimeter fluktåpning der hvor du måtte ønske, men vi anbefaler at du ikke sette teina på ”Hummerbunn”. Vi anbefaler samtidig at du monterer råtnetråd, bomullstråd, for å hindre at teinen ligger og fisker dersom du mister den.

Enkleste måte å montere råtnetråd på teiner med endelokk.

Denne illustrasjonen viser den enkleste måten å montere råtnetråd på ”Skotteteiner”. Kan også brukes på krabbeteiner. Ikke påbudt enda, men det anbefales. Bruker du hummerteiner til å fiske krabber med må du åpne for 80 millimeter.

Hummer

Råtnetråd

Montering av løkke på luke. Kroken festes i løkke.

28.09.2017
I løpet av uke 38 kan alle som skal fiske hummer registrere seg på http://www.fiskeridir.no/

Hummer

Fiskeridirektoratet mottar for tiden svært mange henvendelser og de fleste gjelder hvordan man skal registrere seg for årets hummerfiske som starter 1. oktober.

- Vi rekker dessverre ikke å svare alle som henvender seg til oss så raskt som vi ønsker, og må derfor henvise til nettsidene våre for informasjon om hummerfisket, sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase.

Elektronisk skjema

Registreringen vil skje elektronisk på Fiskeridirektoratets nettsider og er ingen søknad som skal behandles. De som registrerer seg vil motta en kvittering og et unikt nummer som skal brukes ved merking av teinene.

Nye regler for hummerfiske

Oppdatert: 13.09.2017
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler for hummerfiske. Dette innebærer blant annet at absolutt alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjelder altså både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermanntallet.

 • Fiskeridirektoratet vil i løpet av uke 38 gjøre klart for registrering, som skal gjøres via et elektronisk skjema på Fiskeridirektoratets nettsider.
 • Den som registrerer seg for fiske vil bli tildelt et unikt deltakernummer.
 • Alle hummerteiner skal ha minst ett vak som er tydelig merket med deltakernummeret. Teinene kan fortsatt settes flere i lenke.
 • Påmeldingen gjelder kun for inneværende år, men det vil bli lagt opp til gjenbruk av deltakernummeret for de som også melder seg på fisket neste år.

Endringene er som følger:

 • Obligatorisk påmeldingsordning.
 • På Skagerrakkysten (avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr) innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde).
 • Minstemål for hummer skal være basert på (kun) totallengde. (Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm)
 • Hummerteiner skal fra og med årets sesong røktes minst en gang per uke.
 • Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember.
 • Det er ikke lenger forbudt for fritidsfiskere å sette krabbeteiner på grunnere vann en 25 meter.
 • Det er nå lov å sette/trekke teiner på søndager, også på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder. (Det er fortsatt forbudt å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.)

Reguleringer for 2018:

 • Påbud om bruk av (nedbrytbar) bomullstråd i hummerteiner.
 • Forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.

26.09.2017

Du kan nå laste ned forrige nummer av Småfisker'n fra nettsidene vår.

Her finner du også eldre utgaver av bladet.
Som medlem får du selvsagt bladene tilsendt i posten.

07.07.2016
Planer om utvidelse og nye verneområder i Færder Nasjonalpark, Vestfold og nye områder i Hordaland
Les mer om de plangte utvidelsene i Vestfold og Hordaland på våre sider for høringer. Her finner du detaljer om forslagene som er laget og høringsfristene på disse.
Under her ser vi et kart som viser Færder Nasjonalpark i Vestfold.
Kart over Færder Nasjonalpark


19.06.2016

Småfisker`n nr 1. 2016 er nå på vei ut til våre medlemmer med masse nyttig informasjon.
Bli medlem du også så sender vi deg dette innholdsrike bladet!


18.06.2016
Enorm økning av smuglerfisk
Tollvesenet har gjort beslag på 2084 kilo smuglerfisk til nå i 2016.


Her en bil som ble stoppet i Nordland med 278,8 kilo fisk ved en tidligere anledning.
Foto: Tollvesenet.
– Jeg tror dette er relativt tilfeldig. Over flere år har vi sett at fisketuristene blir mer og mer kreative, og vi har forsøkt å innhente dem, sier Tom Olsen. Han er avdelingsleder i Tollregion Nord-Norge og sier det meste som er beslaglagt i løpet av et år er rundt 5000 kilo smuglerfisk – en rekord Olsen tror kan bli slått i 2016.
– Omfanget er stort, det er vi klar over. En del av beslagene kommer etter tips fra samfunnet rundt der fisketuristene opererer. Vi setter stor pris på tilbakemeldingene fra publikum.
Per 9. juni 2016 hadde tollvesenet i Nord beslaglagt 2084 kilo smuglerfisk over flere enkeltbeslag.
Til samme tidspunkt i fjor var det beslaglagt 323 kilo. I løpet av hele 2015-sesongen beslagla Olsen og kollegene 1057 kilo.
Beslagla 752 kilo fra tyske turister
Det største beslaget var på 752 kilo den 15. april av tre turister fra Tyskland på vei over grensen ved Kivilompolo. Og hvis noen er i tvil: Den tillatte grensen for fisketurister å føre ut av landet er 15 kilo.
– Man blir vel mett hvis man spiser 250 gram, så hvis jeg ikke tar helt feil prøvde vedkommende å ta med seg 3000 middager over grensen. Da blir man rimelig mett, og sikkert ganske lei også, sier Olsen. Turistene prøver stort sett å ta med seg renskårede torskefileter over grensen, og de aller fleste blir tatt ved Kivilompolo, men også i Helligskogen er det blitt gjort beslag.
– Smuglerne er godt utstyrt. De kommer med store tilhengere og kjøleutstyr, og frakter i store mengder. Det er mest estlendere, tsjekkere, ukrainere og polakker som prøver seg, sier Olsen.
De siste årene har avdelingslederen også merket seg at fisketuristene har alliert seg med nordmenn for å få lasten gjennom tollen uten å bli tatt. Olsen fastholder at tollvesenet sjekker nordmenn like godt som utenlandske kjøretøy, men:
– En klassisk fisketurist kommer vanligvis ikke i en norskregistrert varebil, sier Olsen. Vanligvis er konsekvensen av beslag en bot på rundt 100 kroner kiloen, avhengig av hvilket politidistrikt anmeldelsen kommer til.

Tollregion Midt-Norge lavere
I tollregionen som omfatter Sør- og Nord-Trøndelag, samt Nordland, er beslagene ikke så mange som i nord.
– Vi har hatt seks beslag på til sammen 1288 kilo, noe jeg er usikker på om er mer eller mindre enn på samme tidspunkt i fjor, sier Hilde Ruud, avdelingssjef ved Toll Midt-Norge. Beslagene varierer fra 80 til 350 kilo, og har stort sett skjedd i Nordland, spesielt opp mot Mo i Rana.
– Vi prioriterer denne typen kriminalitet høyt, og det er svært viktig å følge opp. Det er stort sett østeuropeere som har blitt tatt så langt, sier Ruud.

Kilde:FiskeribladetFiskaren

29.05.2016
Ytterligere et nummer av vårt blad Småfisker'n er nå å finne på våre nettsider.
Det er Småfisker'n nr 2-2015 som nå ligger klart på siden for tidligere utgitte blader.


09.05.20165
Hummeraksjon med krav om streng reaksjon.
En mann fra Østfold risikerer både fengselstraff og å bli fratatt flere båter som følge av ulovlig hummerfiske.
Mannenen måtte møte i retten 9. mai i år etter Kystvaktens aksjon i fjor sommer.
NRK-Østfold har en lengre reportasje om saken på sine nettsider.


08.12.2015
Vi minner om at du kan finne medlemsbladene til NFSF på denne siden.
Siste nummer som er lagt ut er nr 1-2015.

16.12.2014
Tomt for torsk i Oslofjorden

Forskerne fant ikke en eneste torskeyngel mellom Drøbak og Holmestrand under årets tokt, her teknikerne Hanne Sannes og Sebastian Bosgraaf.:
Foto Havforskningsinstituttet.

Vår kommentar:
Situasjonen var visst en helt annen i 2011- skal vi tro på denne påstanden?
Da var det masse torsk- hvor var den?
I alle fall ikke i Oslofjorden.

Forsker vil stanse lysfisket etter sild og brisling i fjordene men taler for døve ører. Ref. Fiskaren 2011.

Havforskere har ikke entydig svar på hvorfor torskebestanden er så svak.

Det er trolig fler faktorer som spiller inn samtidig. Oppvarmingen av Skagerak og Nordsjøen peker seg ut som en av de viktigste. Varmere vann gjør at mengden krepsdyr som yngelen trenger å vokse på minker betydelig. I tilegg kommer flere faktorer. Både vi og våre svenske kolleger har forsket på fisketrykket. Det er høyt for de mange lokale torskebestandene langs kysten.

Torsken kan bli 20- 30 år gammel. Men vi ser at få blir mer enn fire fem år gamle. Det betyr at torsken som gyter er for tenåringer å regne, fisk på en- to tre kilo, som produserer færre egg med dårligere kvalitet enn større torsk sier Moland Olsen.
I årets tokt ble det for første gang siden1919 ikke fanget en eneste velvoksen torsk langs svenskegrensen til Kristiansand. I tilegg til varmere hav og fiskepress, kan det være lokal forurensning og forverring av oppvekstområder være årsak til at det lokalt er lite torsk.

– Det en kan gjøre noe med, ved siden av å ta vare på oppvekstområdene, er å redusere fisketrykket fra både yrkes- og fritidsfiskere. I en del områder antar vi at fritidsfisket faktisk har vel så stor betydning som yrkesfisket. Fredningssoner kan være en mulighet. Vi ser at det er mye mer stor torsk i fredningssonen ved Flødevigen ved Arendal og i sonen som er etablert ved Tvedestrand. Minstemål verner småtorsken, men fagmiljøene heller nå mer og mer i retning maksimalmål. Dette handler jo om å ta vare på det som er igjen av torsk langs kysten. For scenariene for de neste 100 årene indikerer helt klart at temperaturen vil øke ytterligere. Når havet blir varmere må vi bli enda mer forsiktige med hvor mye vi fisker, sier Moland Olsen.

– Så årets juletorskemiddag bør erstattes med ribbe og pinnekjøtt?

– Som hobbytorskefisker vil jeg vel heller si at man ikke bør ta opp mer enn en trenger til en torskemiddag og la være å fylle fryseren- sier Moland Olsen.
Kilde DN.


14.12.2014

Fornøyd hummerfisker.

Frode Hansen fra Tønsberg er en ivrig hummerfisker og fikk bra på første trekket - 3 hummer på fem teiner- tross alt er han nybegynner!


05.02.2014
Ny bok slår alarm om privatiseringen av den norske fisken!
Marinbiolog Henning Røed har nettopp gitt ut boka: Hvem eier fisken! Boka ble lansert 28. november. Vi har hatt våre innspill, men om vi er nevnt vites ikke. Røed viser blant annet til Havresursloven som ikke er fulgt og nå senest til Høyesteretts dom i ”Vollstad” saken. Det dette dreier seg om er hvordan kvotene fordeles og hvordan rederne vil ha evigvarende kvoter. Helt konkret har forfatteren her tatt tak i urettferdigheten og ikke minst sett faresignalene i fiskeripolitikken slik den praktiseres i dag. Risikoen for at Norge gir bort framtidige resurser til utlandet, og til enorme inntekter til de som sitter på kvotene, er tilstede om ikke politikerne skjerper seg.
Les mer i Lokalavis her, i Dagbladet her, og i Dagsavisen her.


Marinbiolog Henning Røed


10.01.2014
Vi minner om at du kan finne medlemsbladene til NFSF på denne siden.
Siste nummer som er lagt ut er nr 1-2013.


23.06.2013
Høring av forslag til forskrift om bevaringssone for hummer i Lindesnes kommune.
Les mer på våre sider for høringer.


23.06.2013
Mange nyhet er nå lagt ut på siden Siste nytt.


27.05.2013
Rapporten fiske i sør er nå klar, følg link


09.05.2013
NFSF har mottatt flere høringer som du kan lese mer om på siden vår for høringer.


03.01.2013
Ber fritidsfiskere melde fra om redskapstap
Fiskeridirektoratet ønsker å vite mer om hvor mye redskap som blir mistet i fritidsfisket og oppretter et meldesystem for tapte redskaper.
Les mer under Siste nytt hvor du finner link til meldeskjema.


11.12.2012
Det har nå vært nye høringer rundt regulering av fisket etter kveite og breiflabb.
Under menypunktet høringer vil du finne direktoratets forslag samt NFSFs svar.