Medlemsbladet Småfiskern
 

 

Som medlem får du tilsendt medlemsbladet Småfisker'n.
Bladet fokuserer på fagstoff og informativt innhold til deg som medlem i NFSF.
Her vil du også finne informative og relevante annonser.

Tidligere nummer som du kan laste ned som PDF-filer:
SF2007-01, SF2007-02, SF2008-01, SF2008-02, SF2009-01, SF2009-02, SF2010-01, SF2010-02, SF2011-01, SF2011-02, SF2012-01, SF2012-02. SF2013-01, SF2013-02, SF2014-01, SF2015-01, SF2015-02, SF2016-01.
SF2016-02, SF2017-01, SF2017-02, SF2018-01, SF2018-02. SF2019-01, SF2019-02, SF2020-01, SF2020-02, SF2021-01, SF2021-02, SF2022-01

Merk at disse kan være litt store å laste ned.